STŽ - starší žáci hokej

Filip Ondrysek / Petra Procházková | 30.10.2015, 12:46

Cvičení + strečink


1.) Strečink
 • Dynamický strečink                                                                              Je obsažen v běžných sportovních aktivitách. Technika dynamického strečinku je založena na pohybové energii, kterou při daných činnostech vyvýjíme. Jedná se o různé druhy výskoků, odrazů, vrhů a rotací. Prováděním těchto pohybových aktivit vede ke zvýšení rozsahu pohybu. Zařazujeme jej vždy po důkladném zahřátí organismu v podobě kompenzačních cviků k vyrovnání disbalancí svalových skupin, při rozcvičení před výkonem nebo jako součást ranní rozcvičky, kterému by mělo předcházet ještě několik cviků ze statického strečinku a úvodní několikaminutové zahřátí. Cviky naleznete zde.

  Přednosti správného rozcvičení (Kalish):

  • zvýšení tělesné teploty
  • zvýšení prokrvení v aktivních svalech
  • zvýšení srdeční, která slouží jako příprava kardiovaskulárního systému na zátěž
  • zvýšení rychlosti uvolňování energie v organismu (zrychlení látkové výměny)
  • zvýšení uvolňování kyslíku
  • zrychlení vedení vzruchu nervy, což podporuje pohyblivost organismu
  • zvýšení činnosti reciproční inervace (umožňující rychlejší a účinnější svalovou kontrakci a relaxaci)
  • pokles svalového napětí
  • větší schopnost prodloužení vazivové tkáně
  • zlepšení psychiky sportovce
 • Statický strečink                                                                        Znamená protažení svalu do krajní pozice a udržení této polohy 20-30 sekund doprovázené vždy prohloubeným výdechem. Výhodou statického strečinku je jednoduchost provedení cviku. Sportovec si sám určí hranici natažení. Tato metoda umožňuje prodloužení svalu díky oddálení napínacího reflexu. Při provádění jednotlivých protahovacích cviků je vhodné zaměřit svou pozornost jinam a oddat se myšlenkám. Při přílišné koncentraci na jednotlivé partie vede ke stažení natahovaného svalu a strečink pak ztrácí smysl. Při dosahování krajní pozice nesmíte vyvíjet úsilí. Statický strečink je vhodné zařadit jako pozátěžové uvolnění namoženého svalstva mezi nebo bezprostředně po skončení fyzického výkonu. Cviky naleznete zde.

  Účinnost strečinku v závislosti urychlení regenerace namožených svalových partií (dle Kalish) neboli kdy zařadit pozátěžový strečink?:

  • do 30 minut po zátěži učinnost až 80%
  • 1-2 hod po zátěži účinnost 20-30%
  • 5-6 hod po zátěži účinnost 5%
zdroj: naleznete zde

2.) cvičení mimo led
Vše jsou pouze příklady které vám pomůžou při trénování!!

Filip Ondrysek / Petra Procházková | 30.10.2015, 12:20

Informace pro rodiče a hráče:


1.) pro rodiče:
 • Omlouvat se pouze trenérce Procházkové na tel. 608 337 934!!
 • Nezasahovat do činnosti trenéra při tréninku a utkání
 • Nevynucovat si zařazení svého syna (dcery) do sestavy
 • Nepostávat u mantinelu – volat k sobě děti a radit jim, jak to mají hrát
 • Nevstupovat do prostoru střídaček během zápasu
 • Nevstupovat do šaten během zápasu a před i po tréninku a nutit děti do vydatných svačin.
 • Nepokřikovat na rozhodčí.
 • Nenosit hokejistům výstroj.
 • Nenarušovat tréninky a zápasy odjezdem na chaty, dovolenou, lyžařský zájezd či jiným způsobem omezovat docházku děti.
 • Poskytněte synovi dostatek prostoru na regeneraci, přesun z hokejového tréninku rovnou na trénink fotbalový zdraví dítěte prospět nemusí.
 • Důvěřujte trenérovi, nedávejte synovi pokyny v rozporu s pokyny trenéra, nesnižujte trenérovu autoritu.
 • V každém řádně fungujícím týmu platí nějaká pravidla, dodržujte je (nechoďte do kabiny, choďte na zápasy a tréninky včas, nepokřikujte na syna při zápase nebo tréninku, omlouvejte předem absence atp.).
 • Příspěvky nejsou akcie. V drtivé většině klubů pokrývají výhradně část nákladů na ledovou plochu, nikoliv mzdy trenérů ... 

2.) pro hráče:
 • Omlouvat se vždy před tréninkem, nikoliv po tréninku.
 • Pomáhat jeden druhému při potížích.
 • Udržovat pořádek v Šatně!!!!
 • Nemluvit na sebe vulgárně.
 • Povzbuzovat se při tréninku nebo zápasech
 • Respektovat autoritu a příkazy trenéra
 • Nemluvit s rodiči při tréninku nebo zápasu
 • Chodit včas na tréninky nebo na sraz.
 • Omlouvat se pouze slečně trenérce!!!
 • vypisovat pravdivé informace do tréninkových deníku(přesný počet sérií a opakováni dané věci)!!!
      

Aktuální články
Letní příprava dorost - možnost juniorka

V pondělí 30 května začíná pro hráče dorostu letní příprava s možností zapojení hráčů juniorky. Sraz v 18:00 na ZS Boskovice....

 
LETNÍ HOKEJOVÝ KEMP 2016

Přihláška (podrobnosti platby) zde

 
Sobotní a nedělní zápasy Extraligy mužů v přímém přenosu.......

I tentokráte bude na zimním stadionu v Boskovicích vysílán přímý přenos '' LIVE '' 

 
Inline-2016 _ domácí zápasy
 
Tento víkend se rozběhne in-line sezona naplno....
 
Přátelské utkání HC Boskovice - Mission Roller Brno 2 : 6
 
Přípravný turnaj in-line muži
 
In-line utkání
 
Přestavba stránek www......
 
In-line plocha položena...
 
Aktuální zápasy
Extraliga junioři in-line | Neděle 12.06.2016, 11:30
HC Uherský Brod - HC Boskovice
 
Extraliga junioři in-line | Neděle 12.06.2016, 11:30
HC Uherský Brod - HC Boskovice
 
Starší žáci in-line | Sobota 04.06.2016, 09:30
HC Boskovice - IHC Gajary
 
Mladší žáci in-line | Neděle 12.06.2016, 09:30
HC Boskovice - IHC NightBird Přerov
 
Přípravka in-line | Sobota 11.06.2016, 09:30
HC Boskovice - HC LVI Břeclav
 
 
HC Boskovice - kontakt: hc.boskovice@seznam.cz RSS